Categories

Accueil > Newsletter > Filazam-baovao faha-121

14 mai 2019
Admin 2

Filazam-baovao faha-121

English français Malagasy

FANASANA HANAO SONIA NY FITAKIANA HAMOAHANA TSY MISY HATAK’ANDRO IREO OLONA SIVY VOATANA ANY AM-PONJA

Tompokolahy sy Tompokovavy,

Mba aha-maro an’isa antsika hiara-hangataka amin’ireo tompon’andraikitra mahefa ny famoahana tsy misy hatak’andro ireo olona sivy (9) voatana any am-ponja momba ny raharaha orinasa Base Toliara, dia miantso antsika ny fikambanana CRAAD-OI hanasonia ny fitakiana an-tsoratra ato anatin’ity rohy ity :

https://www.mesopinions.com/petitio... ; 

Nadika io ambany io ny lahatsoratra

Mba ahafahanao manao sonia, soraty ao amin’ilay faritra misy hoe « saisissez votre email » azafady ny adiresy mailakao dia tsindrio ery ambany hoe « manao sonia aho » Je signe

Angatahana fanindroany avy eo ny adiresy mailakao, avy eo ny anarana sy fanampin’anarana ary adiresy sy toerana fonenana fa ny fanampin’anarana sy tanàna fonenana ihany no hisoratra ao amin’ny lisitry ny olona nanao sonia.

Ny adiresy mailaka sy anarana ary fanampin’anarana no tena tsy maintsy soratana mba ahavoaray ny sonianao.

Eo amin’ny dingana manaraka, mangataka aminao hanolotra fanomezana ilay sity, fa raha tsy maniry na tsy afaka hanao fanomezana ianao dia azonao tsindrina ery ambany fa « Tsy maniry hanolotra fanomezana ara-bola aho » Je ne souhaite pas contribuer financièrement

Rehefa vita izany, dia haharay hafatra ao amin’ny vatan’ny mailakao ianao, izay hangataka anao hanamafy ny fanaovanao sonia milaza hoe

« Maintenant, validez votre signature en cliquant ici ! »

« Mba hanamafisanao ny fanaovana sonia, dia tsindrio eto ! » 

Io fanamafisana ny sonia io no dingana farany amin’ny fanasoniavanao ilay fitakiana.

Misaotra indrindra anao mialoha.

_ _ _

Ho an’ireo tompon’andraikitra mahefa

TAKIANAY NY HAMOAHANA TSY MISY HATAK’ANDRO IREO OLONA 9 VOATAZONA AM-PONJA
NOHON’NY RAHARAHA MIKASIKA NY TETIKASA BASE TOLIARA.

Olompirenena sivy (9) monina ao amin’ny tanànan’i Benetse sy Ampototse ary Tsiafanoka, ao amin’ny faritra Atsimo-Andrefana, no nosamborina ny faha-2-n’ny volana mey 2019 lasa teo ary notazonina am-ponja vonjy maika ny faha-9-n’ny volana mey araky ny didy navoakan’ny fampanoavana ao Fianarantsoa. Ny antony voalaza fa anenjehana azy ireo dia : fanimbàna amin’ny nahim-pony fananan’ny orinasa Base Toliara, fandoroana toeram-pialofana namboarina tamin’ny fitaovana maivana ary fitangoronana tsy mitam-piadiana tsy natsahatra na dia efa nisy fampitandremana aza.Ireto avy ny anaran’ireo olona voatazona am-ponja ireo :

1. Francklin RABEMANANJARA Edmond
2. Sosia Tsiasa
3. Nicolas Rajaonarivelo
4. Zazà
5. Tolomana Sasima dit Daody
6. Mborozy dit Redomo
7. Raphael
8. Ilaina Tovondrainy Martial
9. Hugo

Mangataka ny hamoahana azy tsy misy hatak’andro izahay, amin’ny alalan’ny fanaovana Sonia ity fitakiana ity, satria :

  • Ireo olompirenena 9 ireo dia anisan’ireo mponina an’arivony avy amin’ny fokontany 17 ao amin’ny distrikan’i Toliara II, izay mpamboly sy mpiompy ary mpanjono ny ankamaroany, ka manohitra efa an-taonany maro ny tetikasa fitrandrahana harena ankibon’ny tany Toliara Sands, izay niova ho Base Toliara ny anarany hatramin’ny nividianan’ny orinasa aostralianina Base Resources azy tamin’ny taona 2017, satria ny fitrandrahana ny fasimainty kasain’io kaompania io hatao dia hamotika ny antom-piveloman’izy ireo sy ny tontolo iainany ary ny kolontsainy ;
  • Efa naneho imbetsaka sy tamin’ny fomba samy hafa ny fanoherany io tetikasa fitrandrahana io ireo vondron’nymponina amin’ireotanàna ireo, saingy tsy omen’ireo mpandray fanapaha-kevitra lanjany ny hevitr’izyireo, ka voahitsakitsaka ny zony amin’ny taniny sy amin’ny hareny voajanahary ;
  • Raha teo am-piandrasana tanatin’ny fitebitebena mafy ny fanapaha-kevitry ny Filohan’ny Repoblika nampanantenain’ny Ministry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika tamin’ny faha-15-n’ny volana marsa momba ny mety hampijanonana nyt etikasa fitrandrahana izy ireo, dia tsy nitsahatra nandranitra azy ireo tany amin’ny haino aman-jery sy tamin’ny alalan’ireo fanambaràny samihafa ny orinasa Base Toliara ;
  • Tsy maintsy hazavaina ny tranga niseho tamin’ny faha-17-n’ny volana aprily 2019 satria ny olona tokana izay nilaza ho nanao ny fanimbàna ny fananan’ny tetikasa Base Toliara teo anoloan’ny fahita lavitra dia tsy voasambotra…

Angatahanay ny fanajàna ny zon’ireo olona 9 amin’ny fitsaràna manaja ny rariny sy ny hitsiny, tsy mitanila, ary ny fanomezana fahafaham-po ny fitakiany.

9 mey 2019