Categories

Accueil > Newsletter > Filazam-baovao faha-62

20 octobre 2016
Admin

Filazam-baovao faha-62

français Malagasy


Fanairana momba ny olom-pirenena avy ao Soamahamanina mbola any am-ponja

Tompokolahy sy Tompokovavy

Inty misy fanambaràna momba ireo mponina avy ao Soamahamanina voatana any am-ponja amin’izao fotoana izao, ho fanairana ireo manam-pahefana tompon’andraikitra manoloana ny fihisatry ny fampandrosoana ny raharaha mikasika ireo olom-pirenena ireo.

Misaotra sy mankasitraka amin’ny fanohananao sy ny fanaparitahanao ny vaovao.

Ny Collectif TANY

FANAMBARANA FANAIRANA - SOAMAHAMANINA

Ny faha-29 septambra 2016 dia nisy mponina efatra (4) ao Soamahamanina nosamborin’ny mpitandro filaminana noho izy ireo nandray anjara tamin’ny hetsika niarahan’ny mponina tao an-tanàna nitakiana

  • ny fanafahana ireo mpiandraikitra roa an’ny fikambanana VONA FITIAVAN-TANINDRAZANA voagadra
  • sy ny fialàn’ny orinasa Jiuxing Mines SARL tanteraka.

Taorian’ny nahazoan-dRATSIRINIAINA Augustin famotsorana vonjimaika dia dimy (5) ny olona mbola voatana am-ponja vonjimaika (mandat de dépôt) ao Antanimora.

SAHIRAN-TSAINA SY MITAINTAINA MAFY IREO REHETRA VOAKASIKA SY LIANA AMIN’ITY RAHARAHA ITY

Satria

  • Efatra (4) herinandro taorian’ny nitanana am-ponja vonjimaika an’Andriamatoa isany ROBISON Pierre sy ANDRIANONY Tsihoarana,
  • Ary telo (3) herinandro taorian’ny nitanana am-ponja vonjimaika an’Andriamatoa isany ANDRIAENDRIKINIARIVO Fenohasina, ANDRIARAJONIAINA Tona Guillaume ary RANAIVOARIVELO Augustin

TSY MBOLA MISY DATY VOATONDRO NA HO AN’NY METY HANAOVANA FAMOTORANA NA HO AN’NY TENA FITSARÀNA. IZANY NO MISY DIA TSY MISY FANAZAVANA NOMENA.

Noho izany, dia miray feo amin’ny mponina ao Soamahamanina sy ny olona manohana azy eran-tany ny Collectif TANY mitaky amim-pahavitriana :

  • ny fanafahana tsy misy hatakandro an’ireo olona dimy (5) mbola any am-ponja satria tsy namono olona izy ireo
  • Ny fanajana ny zon’ireo olompirenena enina (6) hahazo fitsaràna ara-drariny sy tsy mitanila
  • ny fampijanonana ny famoretana rehetra ny hetsiky ny mponina
  • ary ny fanomezana fahafaham-po ny fitakian’ny mponina maro an’isa ao an-toerana.


18 Oktobra 2016
Ny Fikambanana miaro ny tany Malagasy – Collectif TANY
patrimoine.malgache@yahoo.fr ; http://terresmalgaches.info ; www.facebook.com/TANYterresm...