La terre est une grande marmite, et les hommes sont la viande


Accueil > Publications > Taratasy misokatra ho an’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika

Taratasy misokatra ho an’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika

publié par Admin, le samedi 30 août 2014

Toutes les versions de cet article :

Ity Taratasy Misokatra ity dia efa naparitaky ny Collectif TANY tamin’ny teny frantsay taminy 30 marsa 2014. Aparitany amin’ny teny malagasy indray androany satria tsy mbola nahazoana valiny nahafa-po.

Taratasy misokatra ho an’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika, ho an’ny olom-boafidy sy ireo mahatapa-kevitra, ary ho an’ny Malagasy rehetra manahy momba ny ho avin’ny taniny Andriamatoa Filoha, Tompokovavy sy Tompokolahy

Ny tany malagasy dia harena voajanahary tsiriritin’ny hafa. Anisan’ny manahiran-tsaina ny mponina ny fiarovana sy ny fitsimbinana azy. Nanamarika izany ireo mpitondra vaovao. Ny fanapahan-kevitra voalohany noraisin’ny fivorian’ny Filan-kevitry ny Minisitra voalohany notarihin’ny Filoham-pirenena tamin’ny 29 janoary 2014 dia nandrara “ny fanalana, na famindrana tanteraka na ampahany, na fikarakarana antontan-taratasy mikasika fanomezana tanim-panjakana ho an’ny olon-kafa” ary izany dia “mandra-pitsangan’ny governemanta vaovao”(1). Fa inona kosa no hitranga ary ao aorian’izay ? (...)

Vakio ao amin’ny tovana etsy ambany ny tohiny.

Documents joints

  • NL31 Taratasy Misokatra 2014 Taratasy misokatra ho an’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika, ho an’ny olom-boafidy sy ireo mahatapa-kevitra, ary ho an’ny Malagasy rehetra manahy momba ny ho avin’ny taniny (30 août 2014, PDF, 314 ko).

© Collectif pour la Défense des Terres Malgaches | généré dynamiquement par SPIP & Blog'n Glop.