Izay mitambatra vato, izay misaraka fasika


Accueil du site > Archives

Archives (09-2019)

FILAZAM-BAOVAO faha-128 - TARATASY MISOKATRA HO AN’ANDRIAMATOA FILOHAN’NY REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

FILAZAM-BAOVAO faha-128
TARATASY MISOKATRA
HO AN’ANDRIAMATOA FILOHAN’NY REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Andriamatoa Filohan’ny Repoblika Hajaina,
Mamelà anay hanaitra anao maika mahakasika ny radioaktivite ao Ranobe izay itrandrahan’ny tetikasa Base Toliara fasimainty ao amin’ny Faritra Atsimo Andrefana mba ahazoana ilmenita (« ilménite »), sy zirkôna (« zircon ») ary rotila (« rutile »).
Taorian’ny fihaonany nisesy tamin’ireo mpitantana an’io orinasa io sy tamin’ireo fokonolona mpanamorona izay manohana ny (...) (lire la suite)

Admin 2 | 16.09.2019 | Pas de commentaires | Newsletters

NEWSLETTER #128 - LETTRE OUVERTE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

Son Excellence, Monsieur Le Président de la République,
Permettez-nous de vous alerter d’urgence au sujet de la radioactivité sur le site de Ranobe du projet Base Toliara d’exploitation de sables minéralisés en vue de la production d’ilménite, de zircon et de rutile dans la région Atsimo Andrefana.
En effet, après ses rencontres successives avec les dirigeants de la société minière, les communautés riveraines qui soutiennent la réalisation du projet Base Toliara, et celles qui demandent son arrêt (...) (lire la suite)

Admin 2 | 16.09.2019 | Pas de commentaires | Newsletters


© Collectif pour la Défense des Terres Malgaches | généré dynamiquement par SPIP & Blog'n Glop.