Izay mitambatra vato, izay misaraka fasika


Accueil du site > Archives

Archives (08-2016)

Filazam-baovao faha-58

TSY TOKONY HITERAKA FANDROAHANA SY HANOHANANA HO AN’NY TANTSAHA NY FAMETRAHANA NY FARITRA FAMPIASAM-BOLA HO AN’NY FAMBOLENA (ZIA) AO AMIN’NY FARITRA VAKINANKARATRA
Hiditra amin’ny fametrahana ny faritra fampiasam-bola ara-pambolena - zones d’investissement agricole, ZIA - ny Faritra Vakinankaratra, ka nampandre ny mponina amin’ny kaominina maro ao Vakinankaratra hiomana handao ny toerana iainany. Ireo tompon’ity tetikasa ity nefa teo aloha dia nanome toky fa tsy hisy velively izany fandroahana (...) (lire la suite)

Admin | 3.08.2016 | Pas de commentaires | Newsletters

Newsletter 58 [ENG]

THE ESTABLISHMENT OF THE AGRICULTURAL INVESTMENT ZONES (AIZs) MUST NOT LEAD TO THE FORCED EVICTION AND STARVATION OF PEASANTS IN THE VAKINANKARATRA REGION.
As part of the implementation of AIZs project by the Vakinankaratra Region, inhabitants of several rural communities in this region had been asked to get ready to leave their living areas while the promoters of this project expressed the intention not to carry out any eviction.
Peasants have not been duly informed of the possibility for (...) (lire la suite)

Admin | 1.08.2016 | Pas de commentaires | Newsletters

Newsletter 58 [FR]

LA MISE EN PLACE DES ZONES D’INVESTISSEMENT AGRICOLE NE DOIT PAS EXPULSER ET AFFAMER LES PAYSANS DE LA REGION VAKINANKARATRA
Dans le cadre de la mise en place de zones d’investissement agricole - Z.I.A. - par la région Vakinankaratra, les habitants de plusieurs communes rurales du Vakinankaratra ont été priés de se préparer à quitter leurs lieux de vie alors que les promoteurs de ce projet avaient exprimé l’intention de ne procéder à aucune expulsion.
Les paysans n’ont pas été dûment informés de la (...) (lire la suite)

Admin | 1er.08.2016 | Pas de commentaires | Newsletters


© Collectif pour la Défense des Terres Malgaches | généré dynamiquement par SPIP & Blog'n Glop.