Izay mitambatra vato, izay misaraka fasika


Accueil du site > Archives

Archives (08-2014)

IREO FANAMBY TOKONY HATREHINA AO AMIN’NY LALANA VAOVAO MOMBA NY FAMPIASAM-BOLA

Namoaka fanambarana mirakitra ny sosokeviny « Ho amin’ny politika vaovao momba ny fitantanana ny tany malagasy » (1) ny Collectif TANY tao aorian’ny « Dinidinika mialoha » (2) ka ny ventin-kevitra tamin’izany dia :
ny fampitsaharana ny fanaovana ampihimamba sy fangoronan-tany, na amin’ny alalan’ny fivarotana tany amin’ny vahiny, na amin’ny alalan’ny fampanofana tany amin’ny fomba maharitra, na amin’ny alalan’ny fanomezana kaosesiao :
ny fampidirana anatin’ny fehezan-dalàna malagasy ny fankatoavana ho (...) (lire la suite)

Admin | 30.08.2014 | Pas de commentaires | Publications

Taratasy misokatra ho an’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika

Ity Taratasy Misokatra ity dia efa naparitaky ny Collectif TANY tamin’ny teny frantsay taminy 30 marsa 2014. Aparitany amin’ny teny malagasy indray androany satria tsy mbola nahazoana valiny nahafa-po. (lire la suite)

Admin | 30.08.2014 | Pas de commentaires | Publications


© Collectif pour la Défense des Terres Malgaches | généré dynamiquement par SPIP & Blog'n Glop.